WehoMini minireningsverk

WehoMini minireningsverk tillverkas i Sverige av Uponor Infra AB. Minireningsverken är CE-märkta enligtEN 12566-3 och uppfyller hög skyddsnivå för miljöskydd.

 Fördelar med WehoMini;

 • grund installation
 • inga rörliga delar i minireningsverket
 • kan installeras ihop med befintlig slamavskiljare/trekammarbrunn
 • flexibelt installationsdjup av slamavskiljare, vilket underlättar anslutningen till inkommande markavloppsrör
 • flexibelt installationsdjup av minireningsverk, vilket underlättar att leda ut det renade avloppsvattnet med självfall
 • bra grovavskiljning i slamavskiljare innan reningsverk, ökar driftssäkerheten
 • stor slamlagringskapacitet medför endast en slamtömning/år
 • slamavskiljarens stora våtvolym utjämnar temperaturvariationer och ämneskoncentrationer vilket borgar för den bästa biologiska reningen i minireningsverket 
 • dubbel driftssäkerhet med två separata reningsverk till en slamavskiljare med dubbla pumpar (gäller WehoMini 20 och WehoMini 30)
 • kan byggas ut om behovet utökas
 • servicevänlig med låga driftskostnader
 • beprövad anläggning i nordiskt klimat i mer än 15 år
 • tillverkas i Sverige för nordiska förhållanden

Vi erbjuder serviceavtal för WehoMini, läs mer här!

Vid tecknande av serviceavtal ingår uppstartskontroll inom 4 månader efter driftssättning!

WehoMini

- för befintlig slamavskiljare

Bör kompletteras med WehoMini pumpbrunn för att avloppsvattnet ska kunna pumpas från befintlig slamavskiljare till Wehomini.

WehoMini 5

För ett hushåll

WehoMini 10

För två hushåll

WehoMini 15

För tre hushåll

WehoMini 20

För fyra hushåll

WehoMini 30

För sex hushåll

WehoMini pumpbrunn

WehoMini pumpbrunn 600

Höjd 3 meter

WehoMini inklusive WehoMini slamavskiljare

-paketpriser

WehoMini 5

inkl. WehoMini slamavskiljare 2,4m3

WehoMini 10

inkl. WehoMini slamavskiljare 4,5 m3

WehoMini 15

inkl. WehoMini slamavskiljare 6 m3

WehoMini 20

inkl. WehoMini slamavskiljare 8 m3

WehoMini 30

inkl. WehoMini slamavskiljare 12 m3

Flockningsmedel PAX XL 60, 15 l

Används till Clean 1, Wehoputs & WehoMini och Uponor Clean Easy Pump

Farligt godsavgift

Lägg till vid beställning av flockningsmedel

Förhöjningsrör stigare

för WehoMini slamavskiljareTotalsumma:
  Till kassan