WehoMini minireningsverk

- det lilla minireningsverket med den stora kapacitetenWehomini minireningsverk pris Wehomini 5

WehoMini minireningsverk tillverkas i Sverige av Uponor Infra AB. Minireningsverken är CE-märkta enligt EN 12566-3 och uppfyller hög skyddsnivå för miljöskydd.

 Fördelar med WehoMini;

 • grund installation
 • inga rörliga delar i minireningsverket
 • kan installeras ihop med befintlig slamavskiljare/trekammarbrunn
 • flexibelt installationsdjup av slamavskiljare, vilket underlättar anslutningen till inkommande markavloppsrör
 • flexibelt installationsdjup av minireningsverk, vilket underlättar att leda ut det renade avloppsvattnet med självfall
 • bra grovavskiljning i slamavskiljare innan reningsverk, ökar driftssäkerheten
 • stor slamlagringskapacitet medför endast en slamtömning/år
 • slamavskiljarens stora våtvolym utjämnar temperaturvariationer och ämneskoncentrationer vilket borgar för den bästa biologiska reningen i minireningsverket 
 • dubbel driftssäkerhet med två separata reningsverk till en slamavskiljare med dubbla pumpar (gäller WehoMini 20 och WehoMini 30)
 • kan byggas ut om behovet utökas
 • servicevänlig med låga driftskostnader
 • beprövad anläggning i nordiskt klimat i mer än 15 år
 • tillverkas i Sverige för nordiska förhållanden

Vid tecknande av serviceavtal ingår uppstartskontroll inom 4 månader efter driftssättning!WehoMini

- för befintlig slamavskiljareBör kompletteras med WehoMini pumpbrunn för att avloppsvattnet ska kunna pumpas från befintlig slamavskiljare till Wehomini, se nedan!


 

WehoMini inklusive WehoMini slamavskiljare

-paketpriser


  

WehoMini pumpbrunn 

Tillbehör

WehoMini 5

För ett hushåll

WehoMini 20

För fyra hushåll

 

WehoMini 5

inkl. WehoMini slamavskiljare 2,4m3

WehoMini 20

inkl. WehoMini slamavskiljare 8 m3
 


 

Flockningsmedel PAX XL 60, 15 l

Används till Clean 1, Wehoputs & WehoMini och Uponor fosforfällor

WehoMini 10

För två hushåll

WehoMini 30

För sex hushåll 


WehoMini 10

inkl. WehoMini slamavskiljare 4,5 m3

WehoMini 30

inkl. WehoMini slamavskiljare 12 m3


 
WehoMini pumpbrunn 600

Höjd 3 meter

WehoMini 15

För tre hushåll

 

WehoMini 15

inkl. WehoMini slamavskiljare 6 m3

Förhöjningsrör stigare

för WehoMini slamavskiljare
 

Serviceavtal för WehoMini


Vi erbjuder serviceavtal för WehoMini, läs mer här!Minireningsverk bäst i test