ROT-avdrag enskilt avlopp

Information från Skatteverket
Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som ROT-arbeten och ger rätt till skattereduktion om det utförs i eller i nära anslutning till en bostad som kunden

  • äger och bor i eller har som fritidsbostad
    eller
  • äger och som kundens föräldrar bor i.

Kunden får däremot inte skattereduktion för att bygga ett helt nytt hus och inte heller för om- och tillbyggnad av nybyggda hus. Med nybyggt hus avses ett småhus som har värdeår fem år eller yngre.

Markarbeten - indragning av vatten och avlopp
Nedgrävning av ledningar för vatten och avlopp ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att vatten och avlopp är avsett att tillföras bostaden. Även arbetskostnaden för att återställa marken i ursprungligt skick ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet sker i direkt anslutning till ROT-arbetet. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

Service avloppsanläggningar
Skatteverket godkänner ej ROT-avdrag för service och reparation av maskiner, vilket innebär att ROT-avdrag ej godkänns för service och reparationer av minireningsverk, fosforfällor o dyl.

Totalsumma:
    Till kassan
    Tillagd i varukorgen