UV-brunnar minireningsverk

UV-brunnar är ett komplement till minireningsverk där man har en känslig recipient och där det ställs krav på att det renade avloppsvattnet även ska uppnå hög skyddsnivå när det gäller hälsoskydd. UV-brunnar bygger på en väl beprövad teknik för att hygienisera vatten med UV-ljus. UV tekniken är både miljövänlig och robust. UV-brunnar är lätta att installera och ansluts på utloppsledningen från minireningsverket.

Totalsumma:
    Till kassan
    Tillagd i varukorgen