Flockningsmedel & slampåsar


Om du har tecknat serviceavtal med oss, tar vi med flockningsmedel och slampåsar vid det årliga servicebesöket (utan farligt gods-avgift).

Farligt gods-avgift på 450:- tillkommer på leverans av flockningsmedel.

Flockningsmedel
 

Slampåsar

WehoPuts Flockningsmedel, 20 l

Används till WehoPuts minireningsverk
Flockningsmedel PAX XL 60, 15 l

Används till Clean 1, Wehoputs & WehoMini och Uponor fosforfällor


Flockningsmedel PAX 21, 25 l

Används till Biovac minireningsverk