Uponor Clean minireningsverk

Uponor minireningsverk Clean 1 tillverkas i Sverige av Uponor Infra AB. Uponor Clean 1 är ett biologiskt/kemiskt minireningsverk med trådlös kommunikation in i huset och det kan ta emot allt hushållsvatten från en fastighet. Funktionen bygger på satsvis reningsteknik, aktiv slamprocess och kemisk utfällning av fosfor. Avloppsvattnet renas i satser av samma storlek och därmed rengörs alla avloppssatser lika effektivt. När reningsprocessen är avslutad pumpas det renade vattnet till den tänkta utloppsplatsen. Uponor Clean 1 fungerar både vid kontinuerlig drift och i fritidshus tack vare semesterautomatik.

Uponor minireningsverk Clean 1 är certifierat enligt EN 12566-3 och renar till högsta skyddsnivå för miljöskydd i enlighet med Havs- och Vattenmyndighetens Allmänna Råd.

Vi erbjuder serviceavtal för Uponor Clean 1, läs mer här!

Uponor Clean 1

Minireningsverk för 1 hushåll

Uponor Clean 2

Minireningsverk för 2 hushåll

Uponor Förankringssystem

Används för förankring av minireningsverk, slutna tankar mm

Uponor Provtagningsbrunn

För enkel provtagning efter minireningsverk

Totalsumma:
    Till kassan
    Tillagd i varukorgen