Projektering av nya minireningsverk

Som fastighetsägare är du ansvarig för att ditt avlopp uppfyller gällande miljökrav i Miljöbalken.

  • Har du fått ett föreläggande från kommunens miljökontor?
  • Väntar du på ett förhandsbesked på ett bygglov eller avstyckning?
  • Eller är det helt enkelt dags att installera en bättre avloppslösning?

Behöver du tips & vägledning?
Kontakta oss för kostnadsfri vägledning!

Är du i behov av mer hjälp tillhandahåller vi kostnadsfri vägledning på vårt kontor i Torslanda.

Vi går igenom de olika minireningsverkens egenskaper och förutsättningar för att installeras på din fastighet. Vi kan även lämna en ungefärlig total kostnadsbild, men vi hänvisar till våra samarbetspartners för installation (om du inte har en egen markentreprenör som du vill använda) och som gärna lämnar offert när tillståndet är klart.

Väljer du att köpa tekniklösningen från oss, gör vi ett kostnadsfritt besök på plats för att säkerställa att det är en fungerande lösning. Vi hjälper dig även med underlaget för tillståndsansökan,  ritningar, erforderlig dokumentation och kontakter med kommunens miljökontor.

Kontakta oss för att boka en tid. Om möjligt, ta med dig så mycket kartmaterial och bilder på din fastighet som möjligt för att underlätta rådgivningen och för att komma fram till den bästa tekniska lösningen. 

Rådgivning enskilt avlopp - AvloppsProffsen
Totalsumma:
    Till kassan
    Tillagd i varukorgen