WehoPuts minireningsverk

WehoPuts minireningsverk tillverkas i Sverige, men har tidigare sedan år 2002 tillverkats i Finland av KWH Pipe som numer ägs av Uponor Infra AB. Minireningsverken är certifierade enligt EN 12566-3 och renar till högsta skyddsnivå för miljöskydd i enlighet med Havs- och Vattenmyndighetens Allmänna Råd. 

Tack vare sin kompakta utformning är minireningsverken enkla att transportera, installera och spar utrymme. WehoPuts 5 & 10 är försedda med ett eget slamuppsamlingssystem, där man pumpar slam i en slampåse. Påsen kan med fördel komposteras (kräver kompostering i latrinkompost). Man kan även välja att slamtömma reningsverket med slamsugningsbil ca 2 ggr/år. 

  • valfri slamtömning
  • liten elförbrukning
  • ett täckande servicenät
  • testad kvalitet och funktionssäkerhet
  • komplett paket - levereras nyckelfärdigt
  • ekologiskt - möjliggör återvinning av näringsämnen

Vi erbjuder serviceavtal för Wehoputs, läs mer här!

WehoPuts 5

För 1 hushåll

WehoPuts 10

För 2 hushåll

WehoPuts 20

För 3-4 hushåll

WehoPuts 30

För 6 hushåll

WehoPuts 50

För 10 hushåll

WehoPuts 70

För 14 hushåll

-större reningsverk offereras!

Efterpoleringspaket

Med tunnlar för Uponor Clean 1 och WehoPuts 5

WehoPuts Doseringsenhet för näringslösning

Möjliggör upp till 3 månaders driftsavbrott i reningsverket.

WehoPuts slamkorg

till WehoPuts 5 och 10

WehoPuts Flockningsmedel, 20 l

Används till WehoPuts minireningsverk

WehoPuts Näringslösning

10 l

Totalsumma:
    Till kassan