WehoPuts minireningsverk

WehoPuts minireningsverk tillverkas idag av Uponor Infra AB i Fristad utanför Borås. Innan tillverkningen flyttades till Fristad skedde tillverkningen av KWH-Pipe i Finland. WehoPuts har tillverkats sedan år 2002 och finns i storleken 1 hushåll till 240 hushåll.

WehoPuts är utvecklat för nordiska förhållanden  och är certifierade enligt EN 12566-3 och renar till högsta skyddsnivå för miljöskydd i enlighet med Havs- och Vattenmyndighetens Allmänna Råd. 

Tack vare sin kompakta utformning är minireningsverken enkla att transportera, installera och spar utrymme. WehoPuts 5 & 10 är försedda med ett eget slamuppsamlingssystem, där man pumpar slam i en slampåse. Påsen kan med fördel komposteras (kräver kompostering i latrinkompost). Man kan även välja att slamtömma reningsverket med slamsugningsbil ca 2 ggr/år. 

 • valfri slamtömning
 • liten elförbrukning
 • ett täckande servicenät
 • testad kvalitet och funktionssäkerhet
 • komplett paket - levereras nyckelfärdigt
 • ekologiskt - möjliggör återvinning av näringsämnen
 • uppfyller kravet på resurshushållning samt kravet på kretslopp

Vi erbjuder serviceavtal för Wehoputs, läs mer här!

WehoPuts 5

För 1 hushåll

Större WehoPuts reningsverk offereras!

Totalsumma:
  Till kassan
  Tillagd i varukorgen