Villkor & Info - AvloppsProffsen

Garanti
Garanti på alla varor enligt fabrikantens garantivillkor.

Reklamation vid konsumentköp
När du handlar som privatperson gäller alltid konsumentköplagen, som ger dig 3 års reklamationsrätt. För att ett fel skall täckas av reklamationsrätten ska det vara ursprungligt, dvs. att det har funnits i produkten från början. Vid en reklamation är det du som konsument som ska påvisa och göra det sannolikt att felet har funnits i produkten från början. Om det mot förmodan uppstår ett fel i din produkt hjälper vi dig att få detta åtgärdat. Mer om konsumentköplagen kan du läsa hos Konsumentverket.

Reklamation vid företagsköp
När du handlar genom ett företag är det köplagen som gäller. Enligt denna lag har köparen 2 års reklamationsrätt om inte annat har avtalats.

Villkor vid service och reparation
Följande villkor gäller för både konsument och företag. Reklamation gäller för ursprungliga fel. Om det vid undersökning visar sig att felet ej är ursprungligt, tillkommer en kostnad för undersökning, vilken debiteras den som har initierat undersökningen. Observera att det aldrig tillkommer en kostnad när produkten har ett fel som täcks av reklamation.

Definition av hushållsspillvatten
Endast normalt hushållsspillvatten får anslutas till avloppsanläggningen. Branschgemensam definition på vattenkvalitet för att garantier från tillverkare skall gälla:
Råvatten: pH 6,5-8,5 (vid fosforfällning kolla med leverantören), alkalinitet
120-250mg/l, hårdhet 5-12dH, klorid <100mg/l, Cu <0,2mg/l
Belastning: BOD7 <350 mg/l, Ptot <15mg/l, Ntot <80mg/l, SS <300mg/l

Fraktpriser
Om inget annat anges på artikelbeskrivningen gäller följande fraktpriser vid beställning på totalbelopp inkl moms;
350:- på totalbelopp upp till 3 000:-
450:- på totalbelopp upp till 5 000:-
550:- på totalbelopp upp till 10 000:-
650:- på totalbelopp upp till 19 000:-
Fri frakt på totalbelopp över 19 000:-
Lossning på plats ingår ej.
Tillägg kan förekomma vid färjor samt leverans till öar.

Öppet köp
Du har ångerrätt på alla produkter i 14 dagar. Detta gäller oskadad vara och förpackning om sådan finns. Har du gjort ett köp du ångrar ska du skicka eller lämna in varan till oss. Du är ansvarig endast för varornas minskade värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion. Viktigt! Bifoga fakturakopia och dina adressuppgifter. Observera att du inte får tillbaka fraktkostnader eller avgift för kreditprövning. Du kan inte skicka tillbaka en använd produkt med bruten förpackning såvida produkten inte är trasig. Om du gjort ett felköp, var god kontakta oss för returinstruktioner. Om du inte har en överenskommelse med oss riskerar du att debiteras för uppkomna extrakostnader.

Beställningsvillkor
Har du gjort en beställning du ångrar måste du kontakta oss så fort som möjligt. Vi tar bort din beställning mot en avgift på 100 kr om kreditprövning har gjorts, ända tills beställningen effektuerats.  Beställning är bindande om inte annat avtalats, öppet köp enl. ovan! Vid ej utlöst försändelse debiteras 10 % av varornas värde, dock minst 200 kr inklusive moms samt eventuella fraktkostnader.

Leverans
Leveranstid är normalt 2-10 arbetsdagar, undantag kan förekomma. Skrymmande gods levereras dagtid mellan kl. 7:00-16:00 med avlastning från bil där ni möter för att ta hand om godset (lossning ingår ej). En förutsättning är dock att man tar sig till er adress med lastbil, dvs vägen måste vara farbar, om det inte går att ta sig till er med lastbil kan ni avtala tid med chauffören för möte på annan plats. Farbar väg innebär att vägen håller minst belastningsklass 1, bredd 3,5 meter och fri höjd 4,5 meter i hela vägbanans bredd och med godkänd vändplats. Kan du inte ta emot varorna eller legitimera dig, kommer heller inte varorna att kunna lastas av. Du blir också ersättningsskyldig för fraktkostnaden. AvloppsProffsen Svenska AB ansvarar inte för ändringar av leveranstid som ligger utanför vår kontroll. Icke skrymmande gods hämtas på utlämningsställe på hemorten.

Transportskador
Synliga transportskador på varor eller emballage reklameras direkt till chauffören på frakthandlingarna och godset får då inte ha flyttats ifrån mottagningsplatsen! Kontrollera därför godset noga redan vid leveransen. Dolda transportskador ska anmälas inom 24 timmar. Allt emballage ska sparas. Har detta inte anmälts inom 24 timmar är det ej möjligt att få ersättning för transportskada. Om inget annat anges gäller Konsumentköplagen för leveranser.

Prisvillkor
Vi reserverar oss för eventuella prisfel. Har du beställt en produkt till ett felaktigt pris meddelas du detta och din beställning tas bort om så önskas. Det pris du accepterat är det det totalpris som framgår på orderbekräftelsen.

Betalningsvillkor
Vid godkänd betalningsanmärkningskontroll skall likvid vara oss tillhanda senast 15 dagar från fakturadatum (annars gäller förskottsbetalning). Betalning mot faktura förutsätter samma fakturerings-och leveransadress. Därefter debiteras dröjsmålsränta med referensränta +10 % per månad. Vid debitering av dröjsmålsränta påföres även en lagstadgad påminnelseavgift. Anmärkning mot faktura skall göras senast 7 dagar efter erhållen faktura.

Äganderättsförbehåll
Samtliga varor förblir vår egendom till dess full betalning erlagts.

AvloppsProffsens leveransvillkor


Fraktfritt vid beställning över 19 000:-!


Alla angivna priser inkluderar moms.

Om pris är angivet till 0:-, vänligen kontakta oss för aktuellt pris!

Om du inte är nöjd med din vara eller tjänst, tveka inte att kontakta oss på info@avloppsproffsen.se så att vi kan lösa ditt problem. Om du därefter inte är nöjd och vill gå vidare kan du klicka här så kommer du till EU’s Online Dispute Resolution ODR. 

AvloppsProffsens dataskyddspolicy

AvloppsProffsen värnar om din personliga integritet. Denna dataskyddspolicy förklarar hur AvloppsProffsen samlar in och använder personuppgifter. Vid frågor om integritets- och dataskydd, vänligen kontakta oss på info@avloppsproffsen.se

När du kontaktar oss, t.ex. för att hyra eller köpa en produkt och/eller en tjänst av oss accepterar du vår Dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att AvloppsProffsen använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig.

För att kunna erbjuda dig våra tjänster och produkter, behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

Insamling och användning av data
Denna dataskyddspolicy täcker data som samlas in online och offline, inklusive personuppgifter som vi kan komma att samla in genom flera olika kanaler, såsom webbplatser, sociala medier, kontakt per telefon eller mail och på evenemang/mässor. Vi kan komma att kombinera personuppgifter som samlats in på ett sätt (t.ex. en webbplats) med personuppgifter som har samlats in på ett annat sätt (t.ex. mässor, kundmöten).

Information som du ger till oss: Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv och ditt företag på ett antal olika sätt, såsom när du gör en förfrågan om en produkt eller en tjänst som vi säljer, när du beställer något från vår hemsida, anmäler att du vill få nyhetsbrev, interagerar på våra sociala medier, hyr, köper, leasar eller erhåller hjälp med finansiering, eller när du kontaktar oss per mail, brev eller telefon. Denna information kan vara:

 • Person- och kontaktinformation - namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, position i företaget etc
 • Betalningsinformation - fakturainformation, bankkontonummer etc
 • Ansökningshandlingar, CV – person och kontaktinformation, kompetenser, erfarenheter, utbildningar, tidigare arbetsgivare etc
 • Information vi samlar in om dig: När du kommer i kontakt med oss kan vi samla in information om (observera att vi inte alltid nödvändigtvis samlar in all nedan nämnd data):
 • Person- och kontaktinformation såsom namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer och position i AvloppsProffsen.
 • Information om produkter/tjänster - detaljer angående de produkter eller tjänster du har köpt/visat intresse för att köpa.
 • Finansiell information – eventuella krediter, skulder eller negativ betalningshistorik.
 • Historisk information - tidigare köp, betalnings- och kredithistorik
 • Enhetsinformation - t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning
 • Geografisk information – din geografiska placering.
  Vad gör vi med informationen? Vilka kan vi komma att dela informationen till? Myndigheter. Vi kan komma att lämna nödvändig information till berörda myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det.
  Var behandlar vi dina personuppgifter? Hur länge sparar vi uppgifterna? Dina rättigheter som registrerad beträffande tillgång, rättelse och radering
 • Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket datan samlades in, eller för att utföra våra åtaganden alternativt så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, t.ex. vad gäller bokföringslagen.
 • AvloppsProffsen behandlar alla personuppgifter inom EU/EES.
 • Vad vi INTE kommer att göra med uppgifterna.  AvloppsProffsen kommer inte att sälja den insamlade informationen till tredje part.
 • Vi kan, för att kunna utföra våra åtaganden gentemot våra kunder och övriga intressenter, komma att överföra till, eller dela informationen med tredje part såsom leverantörer eller underleverantörer, transportörer och serviceleverantörer. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att uppgifterna hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana tredje parter.
 • All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster.
 • Informationen du ger oss, informationen som vi samlar in om dig, samt information om produkterna/tjänsterna och den finansiella informationen, är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften, såsom beskrivet nedan.

Vad gör vi med informationen?
All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster.

Vilka kan vi komma att dela informationen till?
Vi kan, för att kunna utföra våra åtaganden gentemot våra kunder och övriga intressenter, komma att överföra till, eller dela informationen med tredje part såsom leverantörer eller underleverantörer, transportörer och serviceleverantörer. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att uppgifterna hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana tredje parter.

Myndigheter. Vi kan komma att lämna nödvändig information till berörda myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det.

Vad vi INTE kommer att göra med uppgifterna.  AvloppsProffsen kommer inte att sälja den insamlade informationen till tredje part.

Var behandlar vi dina personuppgifter?
AvloppsProffsen behandlar alla personuppgifter inom EU/EES.

Hur länge sparar vi uppgifterna?
Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket datan samlades in, eller för att utföra våra åtaganden alternativt så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, t.ex. vad gäller bokföringslagen.

Dina rättigheter som registrerad beträffande tillgång, rättelse och radering.

 • Rätt att få tillgång till din data. Du har rätt att begära en kopia av de uppgifter AvloppsProffsen har om dig och verifiera den information vi har om dig.
 • Rätt till rättelse. Du har rätt att begära korrigering av felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad ("rätten att bli bortglömd"). Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för.
 • Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera alla personuppgifter. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings- och skattelagstiftning. Vad vi då gör är att på ett säkert sätt lagerföra den data som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

Cookies och liknande tekniker.
AvloppsProffsen använder cookies på sin webbplats för att leverera en användarvänlig onlineupplevelse. Läs mer om vår cookiepolicy till höger.

Kontakta oss!
AvloppsProffsen har organisationsnummer 556698-4554 och har sitt säte på Flygfältsgatan 9, 423 37 Torslanda. Kontakta oss på info@avloppsproffsen.se om du har frågor rörande vår personuppgiftsbehandling eller om denna dataskyddspolicy.

---- Dataskyddspolicyn uppdaterades senast 2019-02-21.

AvloppsProffsens användning av cookies

Cookies & liknande tekniker. Vi använder cookies, web beacons och liknande tekniker (gemensamt kallade "cookies") för att förbättra din upplevelse på vår webbplats.

Cookies är små textfiler bestående av bokstäver och siffror. Dessa skickas från vår webserver och sparas på din enhet enligt nedan. Vi använder oss av olika cookies:

 • Sessionscookies är en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller app.
 • Varaktiga cookies är cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut.
 • Förstapartscookies är cookies satta av webbplatsen du besöker.
 • Tredjepartscookies är cookies satta av en tredjepartssida.
 • Web beacons är små transparenta grafiska bilder som kan finnas i e-post.

Liknande tekniker är tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som liknar cookies och web beacons.

Varför använder vi cookies? De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder dig. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera, medan andra finns för att göra våra tjänster mer smidiga för dig.

Hur kan du kontrollera användet av cookies? Din webbläsare eller enhet tillåter dig oftast att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Du kan tillexempel välja att blockera alla cookies, endast acceptera förstapartscookies, eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare.

Tänk på att vissa tjänster kanske inte fungerar om du blockerar eller raderar cookies.

Kontakta oss! Har du frågor kring dataskydd eller cookies är du välkommen att kontakta oss på: info@avloppsproffsen.se.

Denna cookiepolicy uppdaterades senast 2019-02-22.

Totalsumma:
  Till kassan
  Tillagd i varukorgen