Infiltrationstunnlar

Efterpolering i en Infiltrationsbädd
Är det en jord som tillåter infiltration kan man efterpolera genom att använda AvloppsProffsens EP-tunnlar, en slags stenkista i plast. Tre till fyra st (för ett hushåll) EP-tunnlar läggs med kortsidan mot varandra på 30-50 cm bädd av makadam 16/32. EP-tunnlarna kringfylls med makadam 16/32.

Efterpolering i en Markbädd
Om marken är tät och inte tillåter infiltration kan man göra en markbädd. EP-tunnlarna anläggs på samma sätt som vid infiltration. I botten på bädden läggs ett uppsamlingsrör omslutet av ett ca 25 cm tjockt lager makadam 8-16. Uppsamlingsröret led ut till lämpligt dike.

Om man anlägger en mark- eller infiltrationsbädd för efterpolering är det viktigt att först undersöka vad det är för markförhållanden, grundvattennivå, avstånd till berg mm. Följ tillverkarens anvisningar hur bädden ska vara dimensionerad och vilka material som ska användas.

Totalsumma:
    Till kassan
    Tillagd i varukorgen