Serviceavtal minireningsverk & fosforfällorServiceavtal minireningsverk & fosforfällor

Vi erbjuder serviceavtal för minireningsverk  Uponor Clean 1, WehoMini, WehoPuts & och Uponor fosforfällor på västkusten, vi är auktoriserad servicepartner till Uponor Infra AB.

Ett minireningsverk har en lång livslängd, men kräver regelbunden tillsyn av sakkunnig personal. Regelbunden service är en trygghet eftersom det säkerställer den långsiktiga funktionen.

Vi kan erbjuda er:

  • Regelbunden service för ert minireningsverk, levererans av flockningsmedel i samband med service och årlig rapport till kommunen (vid behov). Vid varje servicebesök fyller vi i en servicerapport och dokumenterar alla funktioner. Har du tecknat serviceavtal med oss ingår det givetvis telefonsupport vid eventuella driftsstörningar.

och/eller

  • extraordinär service, vid behov kontaktar ni oss.

Serviceavtalet kostar inget extra, vi fakturerar alltid för utförd service i efterskott.

Med hjälp av våra fullt utrustade servicebilar kan vi oftast åtgärda eventuella problem/driftsstörningar på plats i samband med servicebesöket. Vi utför service enligt tillverkarens rekommendationer och använder enbart original reservdelar. Vid akuta driftsstörningar erbjuder vi extraordinär service. 

Kontakta oss för aktuella priser, för att teckna serviceavtal eller för att beställa extraordinär service!

Driftsavtal för större reningsverk


Vi erbjuder Drifts- & serviceavtal för större reningsverk som kräver månatlig tillsyn. Kontakta oss för mer information!

Extraordinär service minireningsverk


Ring oss på 031-921198 och tala in ditt meddelande. Telefonsvararen lyssnas av kontinuerligt och vi återkommer till dig så snart vi kan.