Förbränningstoalett information

Tänk på att:

  • Om toaletten används ofta kan förbrukningen av el eller gasol bli hög och därmed också kostsam.
  • Torr förbränningstoalett är ofta inte lämplig att använda i offentliga utrymmen eller i stugor som hyrs ut mycket, eftersom det är viktigt att man använder en påse vid varje besök.
  • Du behöver oftast dispens/tillstånd för att installera en förbränningstoalett. Kolla med miljökontoret i din kommun vad som gäller.
  • Du måste ha godkänd behandling av bad-, disk- och tvättvattnet. Kolla med miljökontoret i din kommun vad som gäller.

I en förbränningstoalett, t ex Cinderella, förbränns allt toalettavfall (dvs. urin, fekalier och toalettpapper) vid hög temperatur och det enda som blir kvar är en liten mängd aska (några dl per person och månad). Förbränningen av toalettavfallet sker med hjälp av el eller gasol.

Den vanligaste typen av förbränningstoalett spolas inte med vatten. För att toaskålen inte ska bli smutsig används en påse vid varje toalettbesök (påsen ser ut ungefär som ett stort kaffefilter och läggs ned i toaskålen). Vid ”spolning” ramlar toalettavfallet ned till förbränningskammaren som ligger i själva toaletten. Sedan sker förbränning under ca 60-70 minuter. Toaletten kan användas och spolas under tiden.

Installation
Olika typer av förbränningstoaletter installeras på olika sätt och det är viktigt att följa tillverkarens anvisningar.

Torra förbränningstoaletter är relativt lätta att installera eftersom de inte behöver kopplas till vatten. Däremot behöver de tillgång till el. De behöver inte stå frostfritt, utan kan stå i ett ouppvärmt utrymme på vintern.  Det allra viktigaste vid installation av en torr förbränningstoalett är att skorstenen installeras på rätt sätt. Annars kan katalysatorn sätta igen, vilket kan ge problem med lukt.

Drift och skötsel
I torra förbränningstoaletter ska en påse läggas ned i toalettskålen vid varje användning. Ca en gång per år ska förbränningsprocessen köras med bara vatten för att rengöra katalysatorn.

Om man har en förbränningstoalett som drivs av gasol måste man se till att byta gasolflaska i tid.

Askan töms regelbundet (hur ofta beror på hur mycket toaletten används) och kan spridas i trädgården. Eftersom förbränningen sker vid hög temperatur finns inga smittämnen kvar i askan och den kan spridas direkt utan kompostering eller lagring.

Miljö och kretslopp
Om man samlar upp och förbränner urin, fekalier och toalettpapper, undviker man att släppa ut merparten av näringsämnen och smittämnen från avloppet till vatten. Ca 90 % kväve och 85 % fosfor från hushållets avlopp finns i toalettavfallet, och bara genom att ta bort toalettavfallet uppfyller man hög skyddsnivå för fosfor och kväve vad gäller utsläpp till vatten.

Vid förbränningen fastnar fosforn från avloppet i askan, medan kvävet går till luften. Utsläppen till luft från torra förbränningstoaletter motsvarar ungefär utsläppen från moderna vedpannor.

Askan från förbränningen kan spridas i trädgården. Men möjligheten till kretslopp är ganska låg, eftersom kväve går till luft och fosforn som finns i askan är svårtillgänglig för växterna. Askan är framförallt att betrakta som ett kalknings- och kaliumgödselmedel.

Eftersom el eller gasol används vid varje spolning beror förbrukningen på hur mycket toaletten används. Om man använder toaletten ofta, t.ex. vid permanentboende, kan förbrukningen av el eller gasol bli relativt hög.

Cinderella förbränningstoalett
Totalsumma:
    Till kassan
    Tillagd i varukorgen