Avloppspumpar & avloppsbrunnar


Pumpbrunnar används i de fall då det enskilda avloppet inte kan byggas med självfall. En pump integreras antingen i slamavskiljaren eller i en separat pumpbrunn. 

Pumpbrunn med pump


Brunnar

Pumpbrunn med pump

Pump Flygt/Xylem SXM3
Uponor Provtagningsbrunn

För enkel provtagning efter minireningsverk

Uponor Utlopps-brunn

För markbädd

Uponor Förhöjnings-rör för pumpbrunn

Förhöjningseffekt 1 m 

Uponor Fördelnings-brunn

Inklusive 2 st reglerenheter 110

Uponor Reglerenhet 110

Passar till fördelningsbrunn dim. 400