Uponor minireningsverk Clean 1Uponor minireningsverk Clean 1 tillverkas i Sverige av Uponor Infra AB. Uponor Clean 1 är ett biologiskt/kemiskt minireningsverk med trådlös kommunikation in i huset och det kan ta emot allt hushållsvatten från en fastighet. Funktionen bygger på satsvis reningsteknik, aktiv slamprocess och kemisk utfällning av fosfor. Avloppsvattnet renas i satser av samma storlek och därmed rengörs alla avloppssatser lika effektivt. När reningsprocessen är avslutad pumpas det renade vattnet till den tänkta utloppsplatsen. Uponor Clean 1 fungerar både vid kontinuerlig drift och i fritidshus tack vare semesterautomatik.

Uponor minireningsverk Clean 1 är certifierat enligt EN 12566-3 och renar till högsta skyddsnivå för miljöskydd i enlighet med Havs- och Vattenmyndighetens Allmänna Råd.

 

Uponor

Clean 1
 

 

Tillbehör
 

 

 

 

Uponor Clean 1

Minireningsverk för 1 hushåll

 
 

Uponor Förankringssystem

Används för förankring av minireningsverk, slutna tankar mm

Flockningsmedel PAX XL 60, 15 l

Används till Clean 1, Wehoputs & WehoMini och Uponor fosforfällor

Se film om Uponor Clean 1!

 

Uponor Provtagningsbrunn

För enkel provtagning efter minireningsverk

Uponor Förhöjningsrör 560/500

Förhöjningseffekt 0,6 meter.

Uponor Förhöjningsrör 400/355

Förhöjningseffekt 1 meter

Serviceavtal för Uponor Clean 1!


Vi erbjuder serviceavtal för Uponor Clean 1, läs mer här!