Provtagning EP-tankar

Provtagning EP-tankar

Enligt studier och forskning innehåller blandat obehandlat avloppsvatten (WC/BDT) ca 10 000 000 tarmbakterier ( e.coli, koliforma bakterier, etc) per 100 ml vatten (bl a. Metcalf & Eddy 4th edition och Comparative analysis of pathogen occurances in wastewater Jakob Ottoson april 2004). Ett biologiskt minireningsverk (som klarar hög skyddsnivå för miljöskydd) reducerar enligt dessa studier och forskning antal bakterier till ca 100 000 per 100 ml vatten (Metcalf & Eddy 4th edition), vilket motsvarar en reduktion på minst 99%. Restkoncentrationen av bakterier varierar självklart något, beroende på belastning och typ av inkommande vatten.

Mätningar från tillverkare visar att ett väl fungerande minireningsverk reducerar bakteriehalt till < 100 000 cfu per 100 ml renat avloppsvatten. Vid normal drift har antal bakterier reducerats till < 1 000 per 100 ml renat avloppsvatten. I studien Bra Små Avlopp (Stockholms Vatten) gjordes det en del provtagningar som bekräftar minireningsverkens goda förmåga att reducera bakterier. En del minireningsverk visade t.o.m att det renade avloppsvattnet klarade gränsvärdet för badvattenkvalité direkt efter minireningsverket. Det kan dock antas att det finns en variation beroende på belastning och eventuella driftsstörningar.

Reduktionen av bakterier från orenat avloppsvatten till renat avloppsvatten genom ett certifierat minireningsverk som klarar hög skyddsnivå för miljöskydd och AvloppsProffsens EP-tank med Filtralite är 99,99%.

Provtagning som AvloppsProffsen Svenska AB gör sker genom enstycksprov i provtagningskammaren i EP-tanken. Det utgående polerade vattnet är en blandning av flera satser under det senaste dygnet. Prov har enbart tagits på utgående vatten från EP-tanken då det inte går att göra en direkt jämförelse med det inkommande vattnet.

Mikrobiologiska prov har tidigare tagits på e.coli och koliforma bakterier. Numera tar vi prov på intestinala enterokocker (istället för koliforma bakterier) och e.coli enligt europeisk mätstandard. Kravet på avloppsanläggningar som provtas är att de har en belastning från permanentboende och inte från fritidshus. Analyserna görs av Alcontrol och Eurofins. Fler prov är på väg in och resultatlistan kommer att fyllas på allt eftersom.

En EP-tank med Filtralite bör ses som en extra skyddsbärriär mot ett direktutsläpp av eventuellt mindre renat avloppsvatten vid en driftsstörning eller överbelastning och inte som en tekniklösning som garanterar hög skyddsnivå för hälsoskydd med anledning av att det inte finns någon provningsstandard för efterpoleringsanläggningar som klargör under vilka förutsättningar som den ska fungera.

Med efterpolering av renat avloppsvatten med Filtralite i en tank får man en extra partikelfälla vid eventuell slamflykt vid en driftstörning eller överbelastning. En reduktion av partiklar samt en uppehållstid åstadkommer en bakteriereduktion i det renade avloppsvattnet innan det når recipienten. De mätningar vi gör visar att vi tar bort eventuella variationer i bakterierhalter och att det renade avloppsvattnet normalt klarar gränsvärdet för badvattenkvalité.

Tabell provtagningsresultat

Rapport Datum Fabrikat anläggning E-coli bakterier Intestinala enterocker Koliforma bakterier
      cfu/100 ml cfu/100 ml cfu/100 ml
10285637 2010-10-06 Biovac FD5N EP1m3 65   12 000
10285638 2010-10-06 Biovac FD5N EP1m3 10   18
10330320 2010-12-20 Biovac FD5N EP1m3 9 550  
10330321 2010-12-20 Biovac FD5N EP1m3 <10 400  
10321080 2010-12-20 Uponor Clean 1 EP1m3 670 160  
VDJ001215-11 2011-02-01 Uponor Clean 1 EP1m3 9 4  
VDJ010934-11 2011-07-11 Uponor Clean V EP5,3m3 110 10  
VDJ014562-11 2011-08-26 Uponor Clean V EP5,3mr 250 10  
VDJ016587-11 2011-10-17 Uponor Clean V EP5,3m3 20 80  
VDJ017247-11 2011-11-23 Uponor Clean V EP5,3m3 150 300  
177-2011-11290748 2011-11-29 Uponor Clean 1 EP1m3 560 400  
177-2011-12150578 2011-12-15 Uponor Clean V EP5,3 m3 470 <10  
VK016126-11 2011-12-23 Uponor Clean V EP5,3m3 110 450  
177-2012-08060562 2012-08-06 Uponor Clean 1 EP1m3 300 50  
Totalsumma:
    Till kassan
    Tillagd i varukorgen