Sluten tank

En sluten tank (septiktank) som tar hand om klosetthanteringen medför att merparten av närsalter, smittoämnen och mycket det organiska materialet avskilts och lagras i tanken. För det övriga avloppsvattnet som kommer ifrån bad, disk och tvätt installerar man ett gråvattenfilter, alternativt bygger en infiltration eller markbäddsanläggning. Sluten tank används ofta när man inte kan uppnå skyddsavstånd till vattentäkter eller att tomtytan är begränsad.

Uponor Förankringssystem

Används för förankring av minireningsverk, slutna tankar mm

Uponor Trådlöst VA-larm

Räckvidd cirka 100 meter i öppen terräng.

Totalsumma:
    Till kassan