Slamavskiljare

Slamavskiljaren är en förbehandling för rening av blandat avloppsvatten. Den vanligaste slamavskiljaren är trekammarbrunnen, som består av tre kammare. I slamavskiljaren fastnar grövre partiklar i avloppsvattnet så att efterföljande reningssteg inte sätter igen. Eftersom föroreningarna till stor del är lösta i avloppsvattnet innebär avskiljningen av grövre partiklar endast att en mycket liten del av föroreningarna avlägsnas i slamavskiljaren. Det står uttryckligen i Miljöbalken att längre gående rening än slamavskiljning krävs för behandling av avloppsvatten från enskilda avlopp.

Uponor Slamavskiljare 2 m³

KL+BDT - Lågbyggd

Uponor Slamavskiljare 2,4 m3

med inbyggd pump, lock, stigarrör 0,8m

Uponor Slamavskiljare 4 m³

KL+BDT - Lågbyggd

Uponor Slamavskiljare 6m3

KL+BDT - lågbyggd

Totalsumma:
    Till kassan