Slamavskiljare


Slamavskiljaren är en förbehandling för rening av blandat avloppsvatten. Den vanligaste slamavskiljaren är trekammarbrunnen, som består av tre kammare. I slamavskiljaren fastnar grövre partiklar i avloppsvattnet så att efterföljande reningssteg inte sätter igen. Eftersom föroreningarna till stor del är lösta i avloppsvattnet innebär avskiljningen av grövre partiklar endast att en mycket liten del av föroreningarna avlägsnas i slamavskiljaren. Det står uttryckligen i Miljöbalken att längre gående rening än slamavskiljning krävs för behandling av avloppsvatten från enskilda avlopp.

Installation
Hur stor slamavskiljare man behöver till sitt avlopp beror på antalet anslutna personer, vilken typ av avloppsvatten som leds till slamavskiljaren och också av vilken reningsmetod man ska använda för avloppsvattnet. Normalt behövs en volym på cirka 2 m3 per hushåll för blandat avloppsvatten. Om slamavskiljaren ska ta emot enbart BDT-vatten behöver den inte vara lika stor som om den tar emot ett blandat avloppsvatten. Om kemisk fällning sker i slamavskiljaren måste volymen utökas till minst 3 m3 per hushåll, helst minst 1 m3 per vuxen. Slamavskiljaren ska placeras så att den är åtkomlig för slamsugningsfordon. Installation av slamavskiljare skall utföras av en sakkunnig person.

Drift och skötsel
För att slamavskiljaren ska fungera väl är det viktigt att slamtömning sker tillräckligt ofta. Slamtömning sker ofta automatiskt genom kommunens försorg en gång per år. Då och då bör slamavskiljaren inspekteras: Kontrollera att det endast finns flytslam i den första kammaren. Om flytslam finns i övriga kammare är slamavskiljaren överbelastad. Då kan den behöva tömmas oftare. Om det luktar påtagligt från slamavskiljaren fungerar sannolikt inte ventilationen som den ska. Kontrollera att ventilationens röranslutningar har fri öppning.

Tänk på att:

  • Efter slamtömning ska slamavskiljaren fyllas upp med vatten, för att inte riskera att slam rinner över till nästa kammare när nivån sakta stiger. Detta görs ibland av slamentreprenören, ibland inte.
  • Det är viktigt att locket på slamavskiljaren går att låsa och hålls låst för att undvika att barn och andra trillar ned. Tunga betonglock behöver inte låsas, men håller nu på att fasas ut av arbetsmiljöskäl i många kommuner.
  • En större slamavskiljare än de rekommenderade 2 m3 för ett hushåll (gärna 3 eller 4 m3) ger en säkrare avskiljning, och därmed en längre livslängd på efterföljande markbädd/infiltration.

Slamavskiljare

Slamavskiljare med inbyggd pumpUponor Slamavskiljare 6m3

KL+BDT - lågbyggdUponor Slamavskiljare 2,4 m3

med inbyggd pump, lock, stigarrör 0,8m

Kan levereras med 1,2 meter stigarrör för maximalt intstallationsdjup!

Uponor Slamavskiljare 2 m³

KL+BDT - Lågbyggd
Uponor Slamavskiljare 4 m³

KL+BDT - Lågbyggd