Infiltrations- & markbäddspaket


Traditionell markbaserad rening anses ha en livslängd på ca 10-15 år. Systemen bedöms klara normal skyddsnivå. För att klara hög skyddsnivå brukar det krävas att antingen att en fosforfälla installeras eller att urinet separeras.

Infiltrationsbädd

I en infiltrationsanläggning renas vattnet genom att det rinner genom naturliga jordlager och sprids via marken till grundvattnet. Vattnet filtreras genom sand och jordlager där biologiska, fysikaliska och kemiska processer står för reningen. Infiltration kan användas för rening av blandat avloppsvatten, urinavlastat avloppsvatten eller BDT-vatten.

Markbädd
Om marken på din fastighet inte är lämplig för infiltration kan markbädd vara ett alternativ. Det kan t ex finnas många dricksvattentäkter i närheten eller så är ej jordarten lämplig. En markbädd fungerar som en infiltrationsanläggning, men reningen sker i ett uppbyggt sandlager istället för i markens naturliga jordlager. I botten på sandlagret samlas vattnet upp och leds ut t ex till ett dike.

Infiltrationspaket

Infiltrationsbädd


Markbäddspaket

Markbädd

BDT


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

KL+BDT

 

 
 

 

 

 

 

 

Tillbehör

 

Uponor Rördelspaket

-för Infiltration KL+ BDT

Uponor Rördelspaket

- med 6st infiltrationsmoduler BDT


Uponor Rördelspaket

- tillägg för markbädd

 

Uponor Rördelspaket

- med 8st infiltrationsmoduler KL+BDT