Projektering av nya minireningsverk

Som fastighetsägare är du ansvarig för att ditt avlopp uppfyller gällande miljökrav i Miljöbalken.

  • Har du fått ett föreläggande från kommunens miljökontor?
  • Väntar du på ett förhandsbesked på ett bygglov eller avstyckning?
  • Eller är det helt enkelt dags att installera en bättre avloppslösning?

Kostnadsfri rådgivning
Välkommen att ringa oss för kostnadsfri rådgivning!

Är du i behov av mer hjälp tillhandahåller vi kostnadsfri rådgivning på vårt kontor i Torslanda.

Vi går igenom de olika minireningsverkens egenskaper och förutsättningar för att installeras på er fastighet. Vi kan även lämna en ungefärlig total kostnadsbild, men vi hänvisar till våra samarbetspartners för installation (om ni inte har en egen entreprenör som ni vill använda) och som gärna lämnar offert när tillståndet är klart. Kommer vi fram till ett förslag som ni vill gå vidare med hjälper vi er med underlaget för tillståndsansökan,  ritningar, erfoderlig dokumentation och kontakter med kommunens miljökontor.

Väljer ni att köpa tekniklösningen från oss, gör vi ett kostnadsfritt besök på plats för att säkerställa att det är en fungerande lösning.

Kontakta oss för att boka en tid. Om möjligt, ta med dig så mycket kartmaterial och bilder på din fastighet som möjligt för att underlätta rådgivningen och för att komma fram till den bästa tekniska lösningen. 

Rådgivning enskilt avlopp - AvloppsProffsen
Totalsumma:
    Till kassan