" />

Minireningsverk, bdt-avlopp, vakuumtoaletter - vi kan enskilt avlopp!

 

Vår målsättning är att göra det så enkelt som möjligt att förbättra enskilda avlopp, från ett till flera hushåll, föreningar, stugbyar mm.

Enskilt avlopp AvloppsProffsen

Vi erbjuder olika slags tekniklösningar; markbaserad avloppsrening (slamavskiljare, fosforfällor, markbäddar mm) men även modernare avloppsrening som minireningsverk.

Vi erbjuder även lösningar med sluten tank, vakuumtoaletter, pumpar och pumpstationer med mera. Allt detta ger oss möjlighet att rekommendera de lösningar som lämpar sig bäst för just dina specifika önskemål och för tomtens förutsättningar.

Behöver du hjälp med projektering? Vi hjälper dig, läs mer här!

 

Är du entreprenör?

avlopp, reningsverk, bdt

Vi har stor erfarenhet av att installera avloppsanläggningar och kan förutom att tillhandahålla produkter även hjälpa dig med produktval och dimensionering.

Kontakta oss för prisavtal och för att etablera ett gott samarbete.


Service minireningsverk

Service minireningsverk

Vi erbjuder serviceavtal för minireningsverk (Wehoputs, Wehomini, Uponor & Biovac) och fosforfällor på västkusten. Vid driftsstörningar utför vi extraordinär service. Läs mer här!


 

Provtagning avloppsvatten

Anlita oss för provtagning av ditt avloppsvatten! Vi har rätt utrustning och kunskap för att göra en tillförlitlig provtagning. Läs mer här!
Service Cinderella förbränningstoalett

Vi erbjuder service på Cinderella toaletter (även garantijobb) och kan vid behov låna ut en Cinderella lånetoalett mot en kostnad på 300 kr. Lämnar du in din Cinderella för reparation/service, ta även med askskålen. Kontakta oss först!