" />

Minireningsverk, vakuumtoalett med mycket mera


Vår målsättning är att göra det så enkelt som möjligt att förbättra enskilda avlopp, för allt från ett hushåll till föreningar, stugbyar mm.

Minireningsverk i skärgården

Vi erbjuder olika slags tekniklösningar; markbaserad avloppsrening (slamavskiljare, fosforfällor, markbäddar mm) men även modernare avloppsrening som minireningsverk.

Vi erbjuder även sluten tank, vakuumtoaletter, pumpar och pumpstationer med mera. Allt detta ger oss möjlighet att rekommendera de lösningar som lämpar sig bäst för just dina specifika önskemål och för tomtens förutsättningar.

Behöver du hjälp med att få tillstånd från kommunen, så hjälper vi gärna till med det. Se mer under Projektering.

Vi tillhandahåller det du önskar av; telefonrådgivning, projektering, leverans av tekniklösning och totalentreprenad.

 

Service

Vi erbjuder serviceavtal för minireningsverk och fosforfällor. Vid driftsstörningar utför vi extraordinär service. Vi erbjuder även service på Cinderella toaletter (även garantijobb).

Kontakta oss för mer information.

 

Cinderella Comfort El

Förbränningstoalett

Är du entreprenör?


Vi har stor erfarenhet av att installera avloppsanläggningar och kan förutom att tillhandahålla produkter även hjälpa dig med produktval och dimensionering.

Kontakta oss för prisavtal och för att etablera ett gott samarbete.

 

Wehoputs Kemikalier

20 liter

Uponor Flockningsmedel PAX XL 60

Används till Uponor minireningsverk och Uponor fosforfälla

Flockningsmedel PAX 21

25 liter

Vi är auktoriserade för att utföra installation av och service på Cinderella toaletter.

Roslagskomposten

Latrinkompost

Uponor BDT Easy

Gråvattenfilter

Konva-Center Willa BDT-filter

Gråvattenfilter

Priserna inkluderar moms. Frakt tillkommer om inget annat är angivet på artikelnivå.

Våra leverantörer!