" />

Avlopp - minireningsverk, bdt mm


Vår målsättning är att göra det så enkelt som möjligt att förbättra enskilda avlopp, från ett till flera hushåll, föreningar, stugbyar mm.

Reningsverk, BDT

Vi erbjuder olika slags tekniklösningar; markbaserad avloppsrening (slamavskiljare, fosforfällor, markbäddar mm) men även modernare avloppsrening som minireningsverk.

Vi erbjuder även lösningar med sluten tank, vakuumtoaletter, pumpar och pumpstationer med mera. Allt detta ger oss möjlighet att rekommendera de lösningar som lämpar sig bäst för just dina specifika önskemål och för tomtens förutsättningar.

Behöver du hjälp med att få tillstånd från kommunen, så hjälper vi gärna till med det. Se mer under Projektering.

Vi tillhandahåller telefonrådgivning, projektering och leverans av tekniklösning.


Några av våra leverantörer!

Service


Vi erbjuder serviceavtal för minireningsverk (Wehoputs, Wehomini, Uponor & Biovac) och fosforfällor på västkusten. Vid driftsstörningar utför vi extraordinär service. Vi erbjuder även service på Cinderella toaletter (även garantijobb) och kan vid behov låna ut en Cinderella lånetoalett.

Kontakta oss för mer information.

Är du entreprenör?

avlopp, reningsverk, bdt


Vi har stor erfarenhet av att installera avloppsanläggningar och kan förutom att tillhandahålla produkter även hjälpa dig med produktval och dimensionering.

Kontakta oss för prisavtal och för att etablera ett gott samarbete.